ΣΤΑΒΛΟΣ
Τα άλογά μας ζουν στην φάρμα μας όπου έχει κατασκευαστεί ειδικά εξοπλισμένος στάβλος. Ακόμα κι αν οι μικροί επισκέπτες του Ομίλου δεν είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αμέσως την ιππασία, μπορούν πρώτα να πλησιάσουν τα άλογα απλά παρακολουθώντας τα, μιλώντας και προσφέροντας φροντίδα.