Τιμές

Οι τιμές μας για ιδιαίτερα μαθήματα ιππασίας
Ένα μάθημα
15 λεπτά
€ 15
30 λεπτά
€ 25
45 λεπτά
€ 30
Συνδρομή
8 μαθήματα x 30 λεπτά (1 μήνας)
€ 160
8 μαθήματα x 45 λεπτά (1 μήνας)
€ 200
30 μαθήματα x 30 λεπτά (6 μήνες)
€ 540
30 μαθήματα x 45 λεπτά (6 μήνες)
€ 690
Οι τιμές μας για περιπάτους ιππασίας
15 λεπτά
€ 15
30 λεπτά
€ 25
45 λεπτά
€ 30
1 ώρα
€ 45
Μαθήματα ανάπτυξης για παιδιά
Ένα μάθημα
30 λεπτά
€30
Συνδρομή
8 μαθήματα x 30 λεπτά (1 μήνας)
€ 180
Κόστος ενοικίασης ενός αλόγου για φωτογράφηση
1 ώρα
€ 30