ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ
Για τους μικρότερους επισκέπτες μας έχουμε ένα άνετο παιχνιδότοπο όπου αυτοί μπορούν να παίξουν, ενώ οι μεγάλοι μαθαίνουν την τέχνη της ιππασίας.