Ατομικά μαθήματα ιππασίας για αναβάτες οποιασδήποτε ηλικίας υπό την αυστηρή καθοδήγηση του έμπειρου εκπαιδευτή μας.
Η διάρκεια του μαθήματος κυμαίνεται από 15 έως 45 λεπτά ανάλογα με την προθυμία και το επίπεδο εμπειρίας του αναβάτη.
Για μαθήματα ιππασίας χρησιμοποιούμε ήρεμα και καλά εκπαιδευμένα άλογα. Ο Όμιλος μας διαθέτει επίσης όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και στολές που πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρης ενδυμασίας για το άλογο και τον αναβάτη, μπότες ιππασίας, προστατευτικά γιλέκα και κράνη. Όλα τα μαθήματα γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο για αυτόν τον σκοπό υπαίθριο χώρο μας.

Τα παιδιά κάτω των 5 ετών έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα άλογα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Φυσικά, σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολο να διαχειριστούν ένα άλογο μόνοι τους, αλλά σίγουρα μπορούν να μάθουν πώς να προσεγγίζουν σωστά ένα άλογο, να εξασκούνται στις βασικές τεχνικές της ιππασίας και να αρχίσουν να ιππεύουν.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Τιμές
Οι τιμές μας για ιδιαίτερα μαθήματα ιππασίας
Ένα μάθημα
15 λεπτά
€ 15
30 λεπτά
€ 25
45 λεπτά
€ 30
Συνδρομή
8 μαθήματα x 30 λεπτά (1 μήνας)
€ 160
8 μαθήματα x 45 λεπτά (1 μήνας)
€ 200
30 μαθήματα x 30 λεπτά (6 μήνες)
€ 540
30 μαθήματα x 45 λεπτά (6 μήνες)
€ 690

Μαθήματα ιππασίας Λυθροδόντας