Οι ιππικές αθλητικές δραστηριότητες έχουν απίστευτα θετική επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών. Εκτός από το γεγονός ότι μαθαίνουν να διαχειρίζονται σωστά ένα άλογο και ότι αποκτούν αρχικές δεξιότητες ιππασίας, τα παιδιά αναπτύσσουν ένα αίσθημα ευθύνης, ψυχραιμίας και πειθαρχίας. Η ιππασία συνιστάται συχνά σε παιδιά με υπερκινητικότητα ή διαταραχές συγκέντρωσης. Ακόμη και η απλή επικοινωνία με τα άλογα δίνει πάντα πολλές ευχάριστες
εντυπώσεις στα παιδιά!
Τιμές
Οι τιμές μας για μαθήματα ανάπτυξης παιδιών
Ένα μάθημα
30 λεπτά
€30
Συνδρομή
8 μαθήματα x 30 λεπτά (1 μήνας)
€ 180

Μαθήματα ανάπτυξης για παιδιά